صفحه نخست >> اجتماعی تعداد نظرات: 0

معافيت مالياتي عيدي ۹۳ چقدر است؟

تا ۴۵ روز آينده ميليون ها مشمول قانون کار ۱,۲۱۷,۸۰۰ تومان تا ۱,۸۲۶,۷۰۰ تومان عيدي دريافت مي کنند که طبق قانون بايد ۲۱,۷۸۰ تا ۸۲,۶۷۰ تومان آن را به عنوان ماليات، بپردازند.

کد خبر: 8379

مهر/ تا ۴۵ روز آينده ميليون ها مشمول قانون کار ۱,۲۱۷,۸۰۰ تومان تا ۱,۸۲۶,۷۰۰ تومان عيدي دريافت مي کنند که طبق قانون بايد ۲۱,۷۸۰ تا ۸۲,۶۷۰ تومان آن را به عنوان ماليات، بپردازند.

طبق قانون مصوب مجلس هر مشمول قانون کار و نيروي کارگري کشور براي هر ۱۲ ماه کارکرد بايد ۲ برابر حداقل دستمزد مصوب همان سال تا ۳ برابر را به عنوان عيدي پايان سال دريافت کند و اين موضوع تکليفي است که مجلس بر دوش کارفرمايان قرار داده است.

بر اين اساس، تمامي حدود ۱۳ ميليون مشمول قانون کار کشور تا نهايتا ۴۵ روز آينده بايد يک ميليون و ۲۱۷ هزار و ۸۰۰ تومان تا يک ميليون و ۸۲۶ هزار و ۷۰۰ تومان عيدي دريافت کنند که البته درصدي از اين ارقام به عنوان ماليات از مبالغ عيدي کسر خواهد شد.

هرچند در قانون مصوب مجلس درباره عيدي پايان سال کارگران، زمان مشخصي براي پرداخت عيدي مشخص نشده، اما طبق عرف موجود قريب به اتفاق کارفرمايان اينگونه پرداخت ها را براي کمک به معيشت سال نو کارگران در هفته هاي پاياني سال انجام مي دهند.

در عين حال، اين تاکيد قانوني نيز وجود دارد که اگر کارگري به ميزان کمتر از يکسال نيز در واحدي مشغول به فعاليت بوده، به همان نسبت بايد از عيدي برخوردار شود و اين کارکردها مي تواند حتي به ميزان يکماه نيز باشد.

پرداخت عيدي از يکماه تا يکسال

بنابراين، امسال کارگران به ازاء هر ماه کارکرد به ميزان ۱۰۱ هزار و ۴۸۳ تومان تا ۱۵۲ هزار و ۲۲۵ تومان عيدي خواهد داشت که برخي کارفرمايان اين ارقام را ماهيانه به همراه حقوق ها، برخي فصلي، برخي ۶ ماه يکبار و درصد بالايي نيز ساليانه پرداخت مي کنند.

طبق فرمول موجود پرداخت عيدي کارگران نيز، پرداخت عيدي نمي تواند بيش از ۳ برابر حداقل دستمزد مصوب همان سال که توسط شوراي عالي کار به تصويب مي رسد (نه حداقل دستمزد افراد شاغل در واحدهاي مشمول قانون کار)، باشد.

اگر فرض کنيم قريب به اتفاق مشمولان قانون کار همان ۲ برابر حداقل دستمزد خود را به عنوان عيدي دريافت مي کنند، افرادي که نهايتا حداقل دستمزد امسال آنها ۹۱۳ هزار و ۳۵۰ تومان است مي توانند ۲ برابر آن را به عنوان عيدي دريافت کنند و افراد داراي حداقل دستمزدهاي بالاتر از اين ميزان نيز تا سقف يک ميليون و ۸۲۶ هزار و ۷۰۰ تومان را دريافت مي کنند و ديگر در مورد حداقل مزدهاي بالاتر از ۹۱۳ هزارتومان در سال جاري، عيدي شاغلان ۲ برابر نخواهد شد.

فرمول کسر ماليات از حقوق و عيدي
فرامر توفيقي در گفتگو با مهر با بيان اينکه قانون دريافت ماليات عيدي پايان سال مشمولان قانون کار با قانون حقوق ها يکسان است گفت: دولت سقف معافيت مالياتي حقوق و دستمزد را امسال يک ميليون تومان تعيين کرده بود که اين ميزان درباره عيدي پايان سال نيز اجرا مي شود.

رئيس کارگروه مزد و بهره وري وزارت کار اظهارداشت: دريافتي بيش از يک ميليون تومان افراد تا سقف ۷ برابر آن يعني نهايتا ۷ ميليون تومان، مشمول ۱۰ درصد ماليات خواهد بود. البته عيدي پايان سال کارگران نهايتا يک ميليون و ۸۲۶ هزار و ۷۰۰ تومان است که ۸۲ هزار و ۶۷۰ تومان آن به عنوان ماليات کسر خواهد شد.

توفيقي خاطرنشان کرد: طبق قانون موجود، افراد با حداقل دستمزد ۶۰۹ هزارتومان در سال جاري که يک ميليون و ۲۱۷ هزار و ۸۰۰ تومان عيدي دريافت مي کنند نيز بايد ۲۱ هزار و ۷۸۰ تومان ماليات پرداخت کنند و معمولا اين ارقام از عيدي شاغلان کسر و مابقي به انها پرداخت مي شود.

نظرات بینندگان

ارسال نظر