صفحه نخست >> اجتماعی تعداد نظرات: 0

لايحه مديريت خدمات کشوري

درباره شرايط بازنشستگي زنان

مديرکل بررسي‌هاي حقوقي معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري گفت: بايد منافع و حقوق زنان در لايحه مديريت خدمات کشوري لحاظ شود و از جمله مواردي که نيازمند بازنگري است موضوع اضافه شدن شرط سني به شرايط بازنشستگي زنان است.

کد خبر: 802

مديرکل بررسي‌هاي حقوقي معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري گفت: بايد منافع و حقوق زنان در لايحه مديريت خدمات کشوري لحاظ شود و از جمله مواردي که نيازمند بازنگري است موضوع اضافه شدن شرط سني به شرايط بازنشستگي زنان است.
خبرگزاري فارس: اضافه شدن شرط سني به شرايط بازنشستگي زنان مورد قبول نيست
اشرف گرامي زادگان در گفت و گو با خبرنگار گروه جامعه خبرگزاري فارس گفت: لايحه دائمي شدن مديريت خدمات کشوري هم اکنون در حال بررسي است و ما در جلساتي که شرکت کرديم موارد مورد نظر خود را پيشنهاد داديم.
وي ادامه داد: در مورد شرايط بازنشستگي زنان نيز پيشنهاد ما اين بود که شرايط آن بدون تغيير باقي بماند و شرط سني به آن اضافه نشود که آقايان مقداري بر روي آن بحث داشتند و قرار شد به اين موضوع توجه جدي شود.
مدير کل دفتر بررسي هاي امور حقوقي معاونت امور زنان و خانواده اظهار داشت: 8 تا 9 مورد از نظرات ما در جهت حفظ حقوق زنان در لايحه دائمي شدن قانون مديريت خدمات کشوري مطرح شد و قرار شد اين موارد در کميسيون‌هاي تخصصي بررسي شود.
گرامي زادگان ادامه داد: اين قانون بسيار مهم است و بايد حتما منافع و حقوق زنان در آن لحاظ شود.
بر اساس قانون فعلي زنان با حداقل 30 سال سابقه خدمت مي‌توانند بازنشسته شوند اما در لايحه دائمي شدن خدمات مديريت کشوري شرط سني براي اين موضوع گذاشته شده است و گفته شده است علاوه بر داشتن حداقل 30 سال سابقه خدمت بايد 55 سال سن نيز داشته باشند.

نظرات بینندگان

ارسال نظر