صفحه نخست >> اجتماعی تعداد نظرات: 0

محمدرضاهاديلو

فرار از دندانپزشكي از ترس بيماري !!

دنياي دندان و دندانپزشكي دنياي خاص و ويژه‌اي شده براي ما ايرانيان. از بي‌توجهي خودمان به وضعيت سلامت دندان‌هايمان گرفته تا گراني هزينه ترميم و پر كردن و كاشت و. . . اما چند سالي است كه ترس ديگري هم به وجودمان افتاده و آن هم انتقال انواع بيماري‌ها و به خصوص ايدز و هپاتيت از راه وسايل دندانپزشكي است.

کد خبر: 6578

دنياي دندان و دندانپزشكي دنياي خاص و ويژه‌اي شده براي ما ايرانيان. از بي‌توجهي خودمان به وضعيت سلامت دندان‌هايمان گرفته تا گراني هزينه ترميم و پر كردن و كاشت و. . . اما چند سالي است كه ترس ديگري هم به وجودمان افتاده و آن هم انتقال انواع بيماري‌ها و به خصوص ايدز و هپاتيت از راه وسايل دندانپزشكي است.

وقتي در مورد انتقال بيماري‌ها از راه وسايل درمان در مراكز پزشكي صحبت به ميان مي‌آيد، نگراني‌هاي زيادي جامعه را فرا مي‌گيرد. البته نبايد فراموش كنيم كه روش‌هاي كنترل عفونت در گروه‌هاي مختلف پزشكي و پيراپزشكي به صورت علمي و دقيق نظارت و پايش نمي‌شود؛ اصلي كه هميشه و به صورت مستمر و جدي بايد مورد توجه قرار گرفته و تكرار شود.

رئيس مركز تحقيقات ايدز ايران با تأكيد بر اينكه انتقال ويروس ايدز از طريق روابط جنسي پرخطر نسبت به دندانپزشكي و آرايشگاه به مراتب بيشتر است، در اين مورد مي‌گويد: «متأسفانه مردم را از دندانپزشكي ترسانده‌اند. احتمال انتقال هپاتيت B و C در صورت رعايت نشدن اصول استريل وسايل دندانپزشكي وجود دارد اما اين نگراني به گونه‌اي نيست كه هموطنان از مراجعه به مطب دندانپزشك خودداري كنند.»

يكي از عواملي كه باعث شده مردم از دندانپزشكان گريزان باشند اين است كه فكر مي‌كنند به علت گراني تجهيزات دندانپزشكي، هربار وسايلي كه جهت ترميم و درمان به دهان مراجعه كننده‌اي وارد مي‌شود، براي نفر بعدي عوض نمي‌شود.  به گفته متخصصان بيماري‌هاي عفوني، ويروس ايدز حتي اگر در بزاق وجود داشته باشد، آلوده‌كننده نيست و فقط در صورت آسيب به سد دفاعي، پوست و مخاط بدن و از راه خون قابل سرايت است.

رئيس مركز تحقيقات ايدز ايران با بيان اينكه ويروس‌هاي هپاتيت B و C نسبت به ويروس ايدز در محيط خشك و خارج از بدن كمي بيشتر زنده مي‌مانند، مي‌گويد: «ويروس ايدز در محيط خارج از بدن حداكثر 24 ساعت و در خون خشك تا يك هفته زنده مي‌ماند.» هم اكنون استفاده از دستكش، ماسك و ابزارهاي خودمراقبتي، اولويت جدي در معاينات باليني و حتي اورژانسي است ولي به راحتي مي‌توان ديد كه درصدي از دانشجويان پزشكي و رشته‌هاي مرتبط، به اين مسئله بي‌توجه هستند و در مواردي حتي خودشان به ويروس آلوده مي‌شوند.

به هر حال آنچه كه در اين ارتباط دوطرفه و بين بيمار و پزشك مهم است، اعتمادي است كه بايد متقابل و صادقانه باشد زيرا انتقال انواع بيماري از هر طرف به طرف ديگر وجود دارد. در اين ميان آموزش و اعتماد است كه مي‌تواند از هر نوع شيوع و انتقال جلوگيري كند.
 

نظرات بینندگان

ارسال نظر