صفحه نخست >> اجتماعی تعداد نظرات: 0

آقاي رئيس جمهور درد مترو را ديديد؟

آقاي رئيس جمهور، حال که چند ايستگاهي را همراه مردم تهران در مترو بوديد، باور کنيد که اميد مردم به همراهي دولت شما با مديريت شهري براي زير دست و پا نماندشان در خطوط مترو است و اينکه ببينند دست به دست مديريت شهر تهران داديد تا به موقع پول‌هاي مترو پرداخت شود، به موقع ايستگاه‌ها افتتاح شود، به موقع قطارها برسند و به موقع اميد به زندگي‌شان برگردد و در واگن‌هاي مترو، پا روي پا اندازند....

کد خبر: 5919

«آقاي رئيس جمهور درد مترو را ديديد؟» عنوان يادداشت روز روزنامه قانون به قلم فرشيد اسحاقي است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد:

بهانه قرار گرفتن روز هواي پاک و حضور رئيس‌جمهور در خطوط متروي تهران، فرصتي بس مغتنم براي گشايش فصلي تازه در توسعه مترو به شمار مي‌رود. آنجا که حسن روحاني در ميان خيل عظيم مسافران هر روز متروي تهران حضور يافت و چند ايستگاهي را با آنها همسفر شد، فرصتي بود تا رئيس‌جمهور، ببيند که چگونه مسافران مترو، زير فشارهاي فراوان به مقصد مي‌رسند. فرصتي بود تا روحاني ببيند که هزاران نفر مسافر مترو، هر روز در لاي فشار جمعيت، «کتلت» مي‌شوند و متروي پايتخت، دردش را به آنها تحميل مي‌کند. فرصتي بود تا روحاني ببيند که اختصاص نيافتن بودجه لازم به متروي تهران از محل رديف کمک‌هاي دولتي در سال‌هاي اخير، چه به روز مردم در ايستگاه‌هاي مترو آورده و آنها چگونه زير دست و پا مي‌مانند.
فرصتي بود تا روحاني ببيند وقتي با گذشت 10 ماه از سال، سهم متروي تهران از محل کمک‌هاي دولت و آنچه قانون موظف کرده پرداخت نمي شود، شأن و احترام مسافران در ايستگاه‌هاي مترو را به حداقل رسانده و بسياري از آنها را لاي «در» واگن قطار قرار مي‌دهد و بالاخره فرصتي بود تا روحاني ببيند که امروز، توسعه حمل و نقل ريلي تهران از واجب‌ترين اموري است که نپرداختن دولت به تعهداتش در قبال مترو، توسعه آن را با دست انداز مواجه کرده است. آقاي رئيس جمهور! متروي تهران که شما چند ايستگاهي را مسافر آن بوديد، سال‌هاست که از بي مهري‌هاي دولتي رنج مي‌برد. سال‌هاست که بدعت‌هاي غلط دولت احمدي نژاد در کم توجهي به متروي تهران، سبب شده تا حق طبيعي مردم در استفاده راحت و بي‌دغدغه از حمل و نقل عمومي ديده نشود. سال‌هاست که دولت، تمام قد در مقابل قوانين توسعه‌اي مترو قد علم مي‌کند، نه از صندوق توسعه ملي به مترو کمک مي‌کند، نه يارانه‌هاي بليت را کامل مي‌دهد و نه سهم بودجه عمراني را.
آقاي رئيس‌جمهور! سال هاست که متروي تهران که امروز ساخت هر کيلومتر آن 100 ميليارد تومان هزينه دارد، با کم توجهي و بي‌مهري دولت‌ها ساخته مي‌شود.
آقاي رئيس جمهور! سال هاست که مردم تهران صبح‌ها و عصرها در خطوط مترو، بيشترين فشارها را تحمل مي‌کنند، کيف و جيبشان قاپيده مي‌شود، لباس‌هايشان چروکيده و پاره مي‌شود و در نهايت جانشان به لبشان مي‌رسد تا به مقصد برسند... آقاي رئيس جمهور، اکنون که چند ايستگاهي را همراه مردم در خطوط مترو بوديد، بدانيد که اگر همراهي دولت شما با مديريت شهري براي پرداخت به موقع کمک‌ها و منابع مالي مترو باشد، همه اين مشکلاتي که از مترو گفتيم در کمترين سال، حل خواهد شد. آقاي رئيس جمهور، بدانيد که دولت اکنون بيش از 12 هزار ميليارد تومان به مردم تهران بدهکار است که نيمي از اين رقم به حوزه حمل و نقل و مترو مربوط مي‌شود، که اگر اين بدهي‌ها در دولت‌هاي قبل و حال پرداخت شده بود، وضع ترددهاي مردم تهران آنگونه که در مترو ديديد، نبود.
آقاي رئيس جمهور، حال که چند ايستگاهي را همراه مردم تهران در مترو بوديد، باور کنيد که اميد مردم به همراهي دولت شما با مديريت شهري براي زير دست و پا نماندشان در خطوط مترو است و اينکه ببينند دست به دست مديريت شهر تهران داديد تا به موقع پول‌هاي مترو پرداخت شود، به موقع ايستگاه‌ها افتتاح شود، به موقع قطارها برسند و به موقع اميد به زندگي‌شان برگردد و در واگن‌هاي مترو، پا روي پا اندازند....

نظرات بینندگان

ارسال نظر