صفحه نخست >> اجتماعی تعداد نظرات: 0

آب معدني را با آب آشاميدني اشتباه نگيريد!

در حالي که به گفته دبيرانجمن آب‌هاي معدني و آشاميدني حدود 70 درصد آب‌هاي بسته‌بندي شده موجود در بازار آب‌هاي معدني هستند،ا نام آب آشاميدني در اکثر آب‌هاي بسته‌بندي شده به چشم مي‌خورد و تفاوت اين دو نوع براي عامه مردم تعريف نشده است.

کد خبر: 5796

در حالي که به گفته دبيرانجمن آب‌هاي معدني و آشاميدني حدود 70 درصد آب‌هاي بسته‌بندي شده موجود در بازار آب‌هاي معدني هستند،ا نام آب آشاميدني در اکثر آب‌هاي بسته‌بندي شده به چشم مي‌خورد و تفاوت اين دو نوع براي عامه مردم تعريف نشده است.

ميان آب آشاميدني و آب معدني تفاوت‌هايي وجود دارد اما عامه مردم آب‌هاي بسته‌بندي را آب معدني تلقي مي‌کنند و نسبت به خريد و مصرف آن اطمينان کامل دارند. البته بايد گفت که آب معدني و آب آشاميدني هر دو از نظر سلامت مورد اطمينان هستند و تفاوت جدي ميان آن‌ها در طبيعي بودن و اضافه شدن برخي مواد به آب آشاميدني است و اين در حالي است که قيمت آب‌ معدني و آشاميدني در بازار يکسان است که شايد همين امر نيز موجب بي توجهي خريداران نسبت به تفکيک آب معدني از آب بسته بندي شده است.

در همين راستا پيمان فروهر، دبير انجمن آب‌هاي معدني و آشاميدني گفت: تفاوت آب معدني و آشاميدني در استاندارهاي تعريف‌شده براي آنهاست؛ به طوري که آب معدني بايد از سفره‌هاي زيرزميني در مناطق بکر استحصال شود و محل قرارگيري کارخانه آن نيز در مناطق دور از هر گونه آلودگي انساني و حيواني باشد، در حالي که براي دريافت مجوز احدث کارخانه آب آشاميدني چنين مميزي وجود ندارد.

فروهر ادامه داد: کارخانه آب آشاميدني را حتي مي‌توان در کنار يک شهرک صنعتي احداث کرد چرا که در صورت آلوده شدن محصول نهايي مي‌توان آن را با فرآيندها و تغييرات شيميايي از آلودگي‌ها پاک کرد.

وي با تاکيد بر اينکه در آب‌هاي معدني اجازه استفاده از روش‌هاي شيميايي براي تصفيه وجود ندارد، گفت: اگرچه آب‌هاي آشاميدني به روش‌هاي شيميايي و کلرزني، تابش اشعه UB و اسمز معکوس تصفيه مي‌شوند اما توليدکننده در توليد هر دو محصول ملزم به رعايت موارد ايمني براي مصرف‌کننده هستند و در کيفيت محصول نهايي و سلامتي آن تفاوتي ميان آب معدني و آب آشاميدني وجود ندارد.

دبير انجمن آب‌هاي معدني و آشاميدني با بيان اينکه در آب‌هاي معدني ثبات نسبي پارامترهاي معدني بايد احراز شود، اظهارکرد: آناليز پارامترهاي معدني مانند کلسيم، نيترات، سديم و... در آب‌هاي معدني بايد در چهار فصل از ثبات نسبي برخوردار باشد، در حالي که اين ثبات پارامترها در آب‌هاي آشاميدني شرط نيست و مي‌تواند در هر فصل از سال در نوسان باشد.

وي ادامه داد: چشمه و يا منبع آب برداشت شده بايد در ريزالمنت‌هايي مانند روي و آلومينيوم از ثبات نسبي برخوردار باشد اما در آب‌هاي آشاميدني چنين الزامي وجود ندارد.

فروهر با بيان اينکه مردم بر خريد آب معدني تاکيد دارند، گفت: به طور مثال برخي ميزان کلسيم موجود در آب معدني را چند برابر آب آشاميدني تصور مي‌کنند، در حالي که ممکن است کارخانه‌اي ميزان کلسيم در آب آشاميدني توليدي خود را به ميزان آب معدني اضافه کند.

فروهر در پاسخ به اين سوال که آيا نبايد قيمت آب معدني و آشاميدني متفاوت باشد؟ گفت: در توليد هر دو محصول فرآيندهايي از جمله توزيع، تعداد نيرو و پرسنل اشتغال به کار و حتي وزن بطري يکسان است؛ بنابراين بايد قيمت آنها نيز يکسان باشد.

وي با تاکيد بر اينکه در توليد آب معدني و آشاميدني تمام عوامل اثرگذار در توليد با هم برابر هستند، اظهار کرد: هزينه‌هاي توليد در آب معدني و آشاميدني تقريبا با هم برابر است و در جايي که قيمت‌گذاري‌ها بر عهده مردم نيست؛ بنابراين بايد نرخ هر دو محصول نيز يکسان باشد.

دبير انجمن آب‌هاي معدني و آشاميدني خاطر نشان کرد: در ساير کشورها هر کدام از اين محصولات قيمتي متفاوت دارند و نرخ‌ها را مغازه‌داران به جاي کارخانه‌ها بر اساس برند، کيفيت و تقاضاي مردم تعيين مي‌کنند، در حالي که در کشور ما سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان هر سال محصولات را يکسان قيمت‌گذاري مي‌کند.

نظرات بینندگان

ارسال نظر