صفحه نخست >> اجتماعی تعداد نظرات: 0

حذف نمره مردودي از معدل دانشجويان!؟

مديرکل دفتر برنامه‌ريزي و تحصيلات تکميلي وزارت علوم يکي از موارد مورد بحث در آيين نامه هاي آموزشي را ابقا يا حذف نمره ردي در کارنامه دانشجويان عنوان کرد.

کد خبر: 4737

مهر/ مديرکل دفتر برنامه‌ريزي و تحصيلات تکميلي وزارت علوم يکي از موارد مورد بحث در آيين نامه هاي آموزشي را ابقا يا حذف نمره ردي در کارنامه دانشجويان عنوان کرد.
دکتر عبدالرحيم نوه ابراهيم درباره آخرين تغييرات اعمال شده در آيين نامه آموزشي مقاطع تحصيلي کارشناسي، کارشناسي ارشد و دکتري گفت: بيش از 70 درصد آيين نامه هاي آموزشي مقاطع تحصيلي دانشگاهي بازنگري شده است و اميدوارم ظرف يکماه آينده آيين نامه هاي مذکور اصلاح و ابلاغ شود.
وي درخصوص مهمترين موارد آموزشي که در بازنگري هاي صورت گرفته اصلاح و تغيير يافته است، گفت: هنوز بازنگري آيين نامه آموزشي به اتمام نرسيده است و برهمين اساس اطلاعاتي که ارايه مي شود هنوز نهايي نشده و بيشتر در حد پيشنهاد است.
اين مقام مسئول افزود: درحال حاضر اساتيد دانشگاه ها و معاونان آموزش در جلسات کارشناسي حاضر شده و اشکالاتي که براي آنها در اجرا به وجود مي آيد را مطرح کرده و پيشنهاد اصلاح مي دهند ولي يکي از موارد مهمي که مطرح شده، نمره اي است که دانشجو زيرحد نصاب کسب کرده و مشروط مي شود، در آيين نامه فعلي و در گذشته اين گونه عمل مي شد که نمره مردودي در کارنامه درج شده و در معدل دانشجو حساب مي شد و اين مساله منجر به کاهش معدل و افت دانشجو مي شد.
نوه ابراهيم اظهارداشت: اکنون برخي از دانشجويان، معاونان آموزشي پيشنهاد داده اند که نمره مردودي را به عنوان سابقه آموزشي دانشجو لحاظ شود ولي در معدل حساب نشود چون نهايتا دانشجو بايد نمره قبولي از آن درس را کسب کرده و فارغ التحصيل شود، آيين نامه نيز اين اجازه را به دانشجو مي دهد که چند بار درس را انتخاب کرده و بعد از اينکه نمره لازم کسب کرد فارغ التحصيل شود. مديرکل دفتر برنامه ريزي و تحصيلات تکميلي وزارت علوم افزود: در نهايت بحث اين است که نمره ردي در معدل حساب نشود و حتي برخي پيشنهاد داده اند که اين نمره از کارنامه هم حذف شود چرا که اين مساله تضاد ايجاد مي کند و ممکن است باعث کاهش انگيزه ها و افت تحصيلي شود.
 

نظرات بینندگان

ارسال نظر