صفحه نخست >> اجتماعی تعداد نظرات: 0

شعر طنز/ هرچه مي گويم کسي انگار شاکي مي شود

کد خبر: 4670

خراسان/ هرچه مي گويم، کسي انگار شاکي مي شود جانِ تو حداقل يکبار شاکي مي شود
گر کُنم از شهر خود يک انتقاد کوچکي شهردار و بعد استاندار شاکي مي شود
گر که با «حافظ» بگيرم گاه گاهي فال خود «مولوي» مي ميرد و «عطار» شاکي مي شود
با برادرهاي خود گاهي به ورزش مي روم تا که مي بيند مرا سيگار شاکي مي شود
با جوان تر ها چو مي گويم شرارت خوب نيست ناگهان سر دسته ي اشرار شاکي مي شود
من تمام شعرهايم را نويسم با مداد لحظه ي ويرايشش خودکار شاکي مي شود
مادرم چون سنّتي هست و کمي بي حوصله هر زمان از خواندن اشعار شاکي مي شود
تازه بابايم که مردي شاعر است اما اگرشعر خوانم لحظه ي اخبار شاکي مي شود
اين همه گفتم ولي آخر نفهميدم چراهرچه مي گويم کسي انگار شاکي مي شود
اميرحسين خوش حال
 

نظرات بینندگان

ارسال نظر