صفحه نخست >> اجتماعی تعداد نظرات: 0

وضعيت فرزندآوري تحصيلکرده ها

مدير کل دفتر اطلاعات، آمار و جمعيت سازمان ثبت احوال با اشاره به اينکه حدود 90 درصد تحصيل کرده ها(کارداني و کارشناسي) حداکثر دو فرزند دارند، گفت: 34.1 درصد اين افراد بچه ندارند.

کد خبر: 4446

مهر/ مدير کل دفتر اطلاعات، آمار و جمعيت سازمان ثبت احوال با اشاره به اينکه حدود 90 درصد تحصيل کرده ها(کارداني و کارشناسي) حداکثر دو فرزند دارند، گفت: 34.1 درصد اين افراد بچه ندارند.

علي اکبر محزون در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: يکي از موضوعاتي که در سازمان ثبت احوال مورد بررسي قرار گرفته ميزان فرزندآوري در سطوح مختلف تحصيلي بوده و اين تحليل بر اساس آخرين سرشماري انجام شده در کشور صورت گرفته است.

وي گفت: تحصيلات يک استاندارد بين المللي دارد و در 6 سطح سنجيده مي شود به طوريکه مرحله اول دوره ابتدايي، دوم راهنمايي، سوم مرحله متوسطه، سطح چهارم در ايران وجود ندارد، سطح پنجم دوره کارداني و کارشناسي و مرحله ششم نيز دوره کارشناسي ارشد و دکتري است.

مديرکل دفتر اطلاعات، آمار و جمعيت سازمان ثبت احوال به آمار بي فرزندي و تک فرزندي اشاره و تاکيد کرد: بررسي هاي انجام شده نشان مي دهد که 8 درصد افراد داراي تحصيلات ابتدايي بدون فرزند و 13.5 درصد آنان يک فرزند دارند. همچنين 13.4 درصد افراد داراي تحصيلات راهنمايي نيز بدون فرزند و 23.1 درصد آنان يک فرزند دارند.

به گفته وي، حدود 21 درصد افراد در سطح متوسطه بدون فرزند و 31.5 درصد آنان تک فرزند، در سطح تحصيلکرده هاي کارداني و کارشناسي 34.1 درصد بدون فرزند و 31.1 درصد تک فرزند هستند و در آخرين سطح کارشناسي ارشد و دکتري نيز 24 درصد بدون فرزند و حدود 28 درصد نيز يک فرزند دارند.

محزون به آمار دو فرزندي نيز اشاره کرد و اظهار داشت: 42 درصد با تحصيلات ابتدايي، 65.6 درصد با تحصيلات راهنمايي، 81.5 درصد با تحصيلات متوسطه، حدود 90 درصد با تحصيلات کارداني و کارشناسي و 80.7 درصد با تحصيلات ارشد و دکترا داراي حداکثر دو فرزند(صفر تا دو فرزند) بوده اند.

وي گفت: از اين آمارها نيز فقط دو فرزندي در سطوح يک تا 6 به ترتيب 21.5 درصد، 29.1 درصد، 29.1 درصد، 24 درصد و 28.7 درصد را به خود اختصاص داده اند.

محزون در مورد دو سه فرزندي نيز گفت: 19.1 درصد افراد داراي تحصيلات ابتدايي، 17.17 درصد تحصيلات راهنمايي، 11.7 درصد تحصيلات دوره دبيرستان، 7.6 درصد دوره کارداني و کارشناسي و 8.9 درصد افراد داراي تحصيلات کارشناسي ارشد و دکتري، سه فرزند دارند.

به گفته وي، آمار 4 فرزندي نيز در 14.6 درصد سطح يک، 8.9 درصد سطح دو، 4.2 درصد سطح سه، 2 درصد سطح پنج و 4.6 درصد سطح 6 ديده مي شود.

نظرات بینندگان

ارسال نظر