صفحه نخست >> اجتماعی تعداد نظرات: 0

روانشناسي/

کارکردهاي لحن صدايتان را بشناسيد

ظاهر فرد، زبان بدن و لحن و کيفيت صدا مواردي است که مردم در برخورد با يکديگر به آنها توجه مي‌کنند. گاهي اوقات لحن صدا ممکن است آرامش‌بخش، آمرانه يا گيج‌کننده باشد و وقتي آن‌قدر کم است که ديگران نمي‌توانند گفته‌هايتان را بشنوند، آزاردهنده مي‌شود.‌

کد خبر: 4223

ظاهر فرد، زبان بدن و لحن و کيفيت صدا مواردي است که مردم در برخورد با يکديگر به آنها توجه مي‌کنند. گاهي اوقات لحن صدا ممکن است آرامش‌بخش، آمرانه يا گيج‌کننده باشد و وقتي آن‌قدر کم است که ديگران نمي‌توانند گفته‌هايتان را بشنوند، آزاردهنده مي‌شود.‌
ابتدا ببينيد صدايتان چه تاثيري روي مخاطب مي گذارد. لحن صدايتان آن گونه است که مي خواهيد؟ سرشار از اعتماد به نفس است؟ اين موضوع در اين دنياي رقابتي بسيار مهم است. براي اين که مطمئن شويد لحن تان چگونه است، صدايتان را ضبط کرده و گوش کنيد. هميشه وقتي به صدايتان براي بار اول گوش مي کنيد خودتان خوشتان نمي آيد و متوجه مي شويد چقدر بد آن را به کار برده ايد. اين موضوع در پيام هاي صوتي بسيار مشهود است و بيشتر مردم هنگام صحبت کردن لحن مناسبي به کار نمي برند. همين مساله نيز باعث مي شود در روابط کاري و شخصي شان چندان موفق نباشند. با کمک ضبط و همچنين بازخورد ديگران مي توانيد تشخيص دهيد لحن صدايتان چگونه است؛ رضايت بخش، پر از اعتماد به نفس يا خسته و کسل کننده؟ وقتي صدايتان را ضبط مي کنيد به موارد زير توجه کنيد:

لحن: لحن صدايتان چگونه است؟ قوي؟ مطمئن؟ يا پر از ترس و نگراني و نابالغي؟

انعطاف پذيري: هنگام صحبت کردن در مورد مسائل مهمي که قصد داريد روي آنها تاکيد کنيد بايد صدايتان منعطف باشد و با اين انعطاف حتي گاهي اوقات مي توانيد مفهوم يک معني را برسانيد.

زير و بمي صدا: هنگام صحبت کردن بايد بدانيد چه موقع صدايتان را بالا و چه موقع پايين ببريد. افرادي که اين موضوع را خوب مي دانند، مي توانند روي ديگران تاثير زيادي بگذارند.

لهجه: داشتن لهجه غليظ ممکن است باعث شود ديگران سخنان شما را متوجه نشوند.

سرعت گفتار: سرعت صحبت کردنتان براي مخاطبانتان بسيار مهم است. نبايد خيلي تند حرف بزنيد که ديگران متوجه حرف هايتان نشوند و نه خيلي آرام که حوصله شان سر برود.

با تعليم لحن صداي خود مي توانيد بهترين تاثير را روي مخاطب تان داشته باشيد.
رويش نيوز

نظرات بینندگان

ارسال نظر