صفحه نخست >> اجتماعی تعداد نظرات: 0

خط هوایی قبرس تعطیل شد

وزیر اقتصادی ودارایی قبرس اعلام کرد: خط هوایی ملی قبرس پس ازدرخواست کمیسیون اتحادیه اروپا مبنی بازپرداخت 66 میلیون یورو که دولت نیکوزیا به این خط هوایی کمک کرده، دیگر این خط هوایی قادر به ادامه فعالیت های خود نبود وتعطیل شد.

کد خبر: 3792

خط هوایی قبرس پس از67 سال فعالیت، تعطیل شد 
 
به گزارش ایرنا، خط هوایی قبرس پس از67 سال فعالیت گسترده درسطح بین المللی به علت بدهکاری متوقف، تعطیل و به تاریخ پیوست. 
 
به گزارش خبرگزاری رسمی قبرس (سینا) از نیکوزیا، 'خریس یورگی یادیس' وزیر اقتصادی ودارایی قبرس اعلام کرد: خط هوایی ملی قبرس پس ازدرخواست کمیسیون اتحادیه اروپا مبنی بازپرداخت 66 میلیون یورو که دولت نیکوزیا به این خط هوایی کمک کرده، دیگر این خط هوایی قادر به ادامه فعالیت های خود نبود وتعطیل شد. 
 
این خط هوایی ملی قبرس پس ازپایان استعماری انگلیس واستقلال قبرس یعنی ازسال 1960 اکثرسهامی این شرکت به دولت قبرس( جنوبی و یونانی نشین) تعلق و از حمایت دولتی برخوردار بوده که از این به بعد دولت به درخواست کمیسیون اتحادیه اروپا امکان ارایه کمک های مالی به این شرکت را ندارد. 
 
وزیراقتصادی ودارایی که با 'ماریوس دیمتری یادیس' وزیر کار وارتباطات درمصاحبه مشترکی شرکت کرده بود، گفت : کمیسیون اتحادیه اروپا گفته است که این خط هوایی دیگریک شرکت تجاری واقتصادی نیست ومجوز پرواز و فعالیت این خط لغو می گردد. 
 
وزیردارایی واقتصادی قبرس با اشاره به روند مقابله با این مساله، گفت : بزودی سرمایه وتاسیسات آن به فروش خواهد رسید.
 
 

نظرات بینندگان

ارسال نظر