صفحه نخست >> اجتماعی تعداد نظرات: 0

پوستر/ بمب دروغین درباره جمعیت

شهید مطهری(ره) : مساله ازدیاد نفوس که اسمش را " بمب جمعیت" می گذارند، و آن قدر هم گفته اند که یک حس تنفر از بچه در این مردم ایجاد کرده اند، در کشور های ما صادق نیست، یعنی کشور های اسلامی هنوز به حد نصاب جمعیت نرسیده اند، این یک نیرنگ استعماری است که غربیان به کار می برند

کد خبر: 35444

Y7Q6S9RwKBKB

 

نظرات بینندگان

ارسال نظر