صفحه نخست >> اجتماعی تعداد نظرات: 0

طنز/ کار خوب کردم پلمبم کردند

ما تا الان شنيده بوديم ماشين هايي که توي ايران توليد مي شود، قيمت تمام شده اش خيلي پايين است و چندبرابر قيمت تمام شده به مردم فروخته مي شود. ولي تا الان فکر نمي کرديم قيمت تمام شده نان بربري و خانواده نان ها هم خيلي کم باشد و به مردم گران فروخته شود. يعني فکر نمي کرديم بشود نان را هم زير قيمت فروخت.

کد خبر: 3302

شرق/ يک خبازي نان بربري در ورامين به دليل ارزان فروشي و فروش نان با قيمتي کمتر از نرخ مصوب، پلمب شد. (ايرنا)

چشممان روشن. ما هميشه تا الان آرزو داشتيم چيزميزها ارزان بشود، ولي به جان عزيزمان ديگر چنين آرزويي نداريم.
يعني حاضر نيستيم به قيمت بيکاري مردم چيزي ارزان شود.
بعد هم ما بچه بوديم، کار خوب مي کرديم تشويق مي شديم، الان يک طوري شده کار خوب کني پلمبت مي کنند. به همين برکت، شانس آورديم زمان بچگي ما به خاطر کار خوب آدم را پلمب نمي کردند.
ديالوگ
: ممدلي چرا داري کار بد مي کني؟
- خب دفعه پيش کار خوب کردم بابام پلمبم کرد، دوهفته طول کشيد فک پلمبم کند.
حکايت تاريخي
يکي بود يکي نبود. در روزگار قديم، يک نانواي بخت برگشته اي نان را گران فروخت، افتاد توي تنور. نانواهاي ديگر درس عبرت گرفتند و رفتند نان را ارزان فروختند. آمدند پلمبشان کردند.
از فردا
با اين اوصاف که طرف ارزان فروخته، پلمبش کردند، بعيد نيست از فردا اگر کسي چراغ قرمز را رد نکند، ماشينش را بخوابانند.
ضرب المثل
ديگي که براي من نجوشد اگر زير قيمت مصوب بخواهد بجوشد من عصباني مي شوم و جوش مي زنم.
رابطه بربري و خودرو داخلي
ما تا الان شنيده بوديم ماشين هايي که توي ايران توليد مي شود، قيمت تمام شده اش خيلي پايين است و چندبرابر قيمت تمام شده به مردم فروخته مي شود.
ولي تا الان فکر نمي کرديم قيمت تمام شده نان بربري و خانواده نان ها هم خيلي کم باشد و به مردم گران فروخته شود. يعني فکر نمي کرديم بشود نان را هم زير قيمت فروخت.

نظرات بینندگان

ارسال نظر