صفحه نخست >> اجتماعی تعداد نظرات: 0

خطرجدي براي زنان شاغل درشيفت شب

محققان دريافتند که زناني که در شيفت شب کار مي کنند، در معرض خطر بيشتر مرگ ناشي از بيماري‌هاي قلبي در مقايسه با افرادي که کار آنها از 9 صبح تا 5 است، قرار دارند.

کد خبر: 3213

فارس/ محققان دريافتند که زناني که در شيفت شب کار مي کنند، در معرض خطر بيشتر مرگ ناشي از بيماري‌هاي قلبي در مقايسه با افرادي که کار آنها از 9 صبح تا 5 است، قرار دارند.
پزشکان در آخرين تحقيقات خود متوجه شدند که افرادي که شيفت چرخشي شبانه به مدت 5 مرتبه يا بيشتر در سال داشتند در معرض خطر مرگ ناشي از بيماري هاي عروقي قلبي يا خون قرار گرفتند.
همچنين افرادي که کار آنها 15 سال يا بيشتر چرخش شيفت شب داشتند در معرض خطر مرگ ناشي از سرطان ريه قرار گرفتند.
سازمان بهداشت جهاني در سال 2007، کار شيفت شب را به عنوان يک ماده سرطان زا احتمالي (علت سرطان) به دليل ايجاد اختلال در ساعت بدن شخص طبقه بندي کرده است.
در اين تحقيقات، محققان داده هاي مطالعه سلامت پرستاران را که در سال 1976 آغاز شد بررسي کردند در اين تحقيقات 121 هزار و هفتصد پرستار آمريکايي بين 30تا 55 ساله از طريق پاسخ به پرسشنامه هايي مورد بررسي قرار گفتند.
اين تحقيقات نشان داد که افرادي که بيش از 5 سال در شيفت شب کار کرده بودند 11 درصد بيشتر در خطر مرگ و مير قرار گرفته بودند.
براي اين گروه، همچنين مرگ ناشي از بيماري هاي قلبي و عروقي 19 درصد بالاتر بود و در کساني که شيفت شب آنها بيش از 15 سال کار کرده بودند، خطر سرطان ريه 25 درصد بالاتر بوده است.

نظرات بینندگان

ارسال نظر