صفحه نخست >> اجتماعی تعداد نظرات: 0

حوادث/ بهانه‌اي پوچ براي همسرکشي

کد خبر: 3207

شرق/ سوختن غذا بهانه‌اي شد تا مرد جوان همسرش را مورد ضرب‌وجرح قرار دهد و بعد از سوزاندن او، سرش را به ديوار بکوبد و به قتل برساند.
همسايه‌هاي زني ١٧ساله به‌نام بهار، آذر يک‌سال قبل به اورژانس خبر دادند بهار دچار آسيب‌ديدگي شده و وضعيت خوبي ندارد. وقتي تکنيسين‌هاي اورژانس به محل رسيدند اعلام کردند اين زن جانش را از دست داده ‌است. به اين ترتيب پليس و بازپرس جنايي در محل حاضر شدند و تحقيقات را آغاز کردند. وضعيت جسمي بهار نشان مي‌داد او مورد ضرب‌وجرح قرار گرفته و حتي سوزانده ‌شده ‌است. از آنجايي که فقط شوهر بهار در خانه حضور داشت و شاهد ماجرا بود، تحقيقات از او آغاز شد.
کاظم به قتل همسرش اعتراف کرد و جزييات را شرح داد. او گفت به دليل سوختن غذا از دست همسرش عصباني شده و بعد از اينکه او را کتک زده، او را با سيخ کباب سوزانده و سپس سرش را به ديوار کوبيده است.
کيفرخواست عليه متهم با توجه به اين اعترافات، گزارش پزشکي‌قانوني و ساير مدارک صادر و پرونده براي رسيدگي به شعبه١١٣ دادگاه کيفري‌استان تهران فرستاده ‌شد. روز گذشته بعد از اينکه نماينده دادستان از کيفرخواست دفاع کرد و خواستار مجازات متهم شد، نوبت به اولياي‌‌دم بهار رسيد و آنها براي دامادشان درخواست قصاص کردند و گفتند هرگز او را نمي‌بخشند.
سپس کاظم اتهام قتل را رد کرد و گفت فقط همسرش را هل داده. او گفت: «ساعت ١٠ صبح بود، من خوابيده ‌بودم که يکدفعه با بوي غذاي سوخته بيدار شدم. متوجه شدم همسرم در حالي‌که غذا روي اجاق بود، خوابش برده و غذا سوخته ‌است. خيلي عصباني شدم، بهار را کتک زدم و قابلمه را هم پرت کردم. چنددقيقه بعد بلند شدم و به سمت آشپزخانه رفتم، داشتم براي خودم بادنجان کباب مي‌کردم که بهار آمد و از من عذرخواهي کرد و گفت اگر خوابم برد، ببخشيد، قول مي‌دهم ديگر تکرار نشود. از من خواست کنار بروم تا او دوباره غذا درست کند، من هم عصباني شدم و با سيخ داغي که دستم بود دستش را سوزاندم بعد هم با کمربند کتکش زدم و هلش دادم که ليز خورد و به زمين افتاد و سرش به زمين برخورد کرد شايد به همين دليل بود که جان داد.» در اين هنگام قاضي به متهم گفت همسايه‌ها گفته‌اند صداي برخورد سر مقتول به ديوار را شنيده‌اند ضمن اينکه در اعترافات اوليه‌ات گفته‌اي سر همسرت را به جايي کوبيده‌اي حالا چطور اين گفته‌ها را رد مي‌کني؟ ضمن اينکه پزشکي‌قانوني نيز جراحات وارده را تاييد و اعلام کرده علت مرگ، خونريزي مغزي بر اثر برخورد سر با جسمي سخت است.
متهم گفت: «من و بهار يک‌سال‌ونيم ‌بود که با هم ازدواج کرده ‌بوديم. بهار حدود ١٥سال داشت که به خانه من آمد. ازدواج ما عاشقانه بود و زنم را دوست داشتم اما به‌خاطر اعتياد عصبي مي‌شدم و نمي‌توانستم خودم را کنترل کنم. آن‌روز هم بعد از اينکه زنم را کتک زدم و سوزاندم، آرام شدم. او مي‌خواست دوباره با من آشتي کند که هلش دادم من سرش را به زمين نکوبيدم. گفته‌هاي قبلي‌ام را قبول ندارم. همسايه‌ها هم احتمالا صداي برخورد سر همسرم به زمين را شنيده‌اند که چنين حرفي زده‌اند. من اين ادعا را قبول ندارم.»
کاظم در آخرين دفاع گفت: «از کاري که کرده‌ام پشيمان هستم و از اولياي‌‌دم درخواست بخشش دارم. واقعا پشيمان هستم و در زندان عذاب مي‌کشم. اگر اعتياد نداشتم، وضعيت روحي‌ام اينطوري نمي‌شد. بهار با همه بدرفتاري‌هاي من کنار مي‌آمد. اشتباه کردم، خودم را کنترل نکردم.»
بنا بر اين گزارش، هيات قضات شعبه١١٣ وقتي دفاعيات متهم و وکيل‌مدافع او پايان يافت، براي صدور راي دادگاه وارد شور شدند.

نظرات بینندگان

ارسال نظر