صفحه نخست >> اجتماعی تعداد نظرات: 0

نقشه/ هواپيماها کجا بيشتر سقوط ميکنند؟

داده‌نمايي که واشنگتن پست منتشر کرده، گوياي مکان و شدت حوادث هوايي در سال ۲۰۱۴ مي‌باشد. دواير کوچک پر رنگ بيانگر محل وقوع حادثه و اندازه دواير کم رنگ متناسب با تعداد تلفات است. در طول سال گذشته ميلادي، در مجموع ۲۲ حادثه هوايي با ۹۹۲ کشته به وقوع پيوست. ۱۴ عدد از اين ۲۲ حادثه در حالي رخ دادند که هواپيماها در مسير رسيدن به مقصدشان بودند.

کد خبر: 3017

مهر/ با نگاهي به پراکندگي سقوط هواپيماها در سال ۲۰۱۴ مي توان فهميد که کدام نقاط جهان براي هواپيماها دردسر ساز است!
داده‌نمايي که واشنگتن پست منتشر کرده، گوياي مکان و شدت حوادث هوايي در سال ۲۰۱۴ مي‌باشد. دواير کوچک پر رنگ بيانگر محل وقوع حادثه و اندازه دواير کم رنگ متناسب با تعداد تلفات است. در طول سال گذشته ميلادي، در مجموع ۲۲ حادثه هوايي با ۹۹۲ کشته به وقوع پيوست. ۱۴ عدد از اين ۲۲ حادثه در حالي رخ دادند که هواپيماها در مسير رسيدن به مقصدشان بودند.

مرگ بارترين حادثه با ۲۹۸ قرباني مربوط به حادثه سقوط بوئينگ ۷۷۷ هواپيمايي مالزي و آخرين حادثه نيز مربوط به واپسين روزهاي سال ۲۰۱۴ و سقوط پرواز ۸۵۰۱ آسيا اير به مقصد سنگاپور بود. حادثه سقوط هواپيماي ايران ۱۴۰ هواپيمايي آسمان در نزديکي فرودگاه مهرآباد با ۳۹ کشته نيز در تصوير قابل مشاهده است. در مجموع، ۲۰۱۴ سالي تلخ از حيث سوانح هوايي بوده است.
 

نظرات بینندگان

ارسال نظر