صفحه نخست >> اجتماعی تعداد نظرات: 0

جشن «تکليف» با چاشني رقص و آواز!

در ماه هاي گذشته مراسم هايي در بين برخي خانواده ها به ويژه خانواده هاي متوسط به بالاي جامعه مرسوم شده است، اين مراسم ها به بهانه به سن تکليف رسيدن دختر خانواده برگزار مي شود، اما با شکل و شمايل جشن هاي تکليف گذشته متفاوت است و در حقيقت رقص و پايکوبي و آواز مهمترين بخش اين جشن هاي تکليف را تشکيل مي دهد.

کد خبر: 290

تبيان/ فرهنگ غربي آنقدر در برخي بخش هاي فرهنگي ما ريشه دار شده است که ديگر حال و اوضاع فرهنگ اصيل ايراني- اسلامي ما خوب نيست. اين روزها جشن هاي تکليف دخترانمان هم دستخوش تغييرات زيادي شده است، تغييراتي که رنگ و لعاب فرنگي به خود گرفته و انگارغربي ها اينبار نسخه «جشن هاي تکليف» دخترانمان را پيچيده اند!
روزگاري نه چندان دور براي گرفتن جشن تکليف براي دخترهايي که به سن ۹ سالگي مي رسيدند، مراسم هايي برگزار مي شد که با واژه «تکليف» همخواني داشت و بر محور جشن هاي گروهي ساده با اولويت نماز و سجاده استوار بود. اما در هياهوي زندگي شهري و زندگي هاي امروزي ، مراسم هاي سنتي «جشن تکليف» براي دخترها هم متفاوت شده است. اين روزها رقص و پايکوبي ، آواز و ميهماني هايي که بيشتر به مراسم عروسي شبيه است، جاي خود را به سجاده و نماز برخي خانواده ها در جشن تکليف دخترشان داده است، آري! اينبار فرهنگ غربي کمر به تخريب آيين سنتي و اصيل «جشن تکليف دختران ايراني» بسته است.
* بفرماييد به صرف شام و شيريني
زنگ منزل شما به صدا در مي آيد و يکي از اقوام و يا دوستان و آشنايان، کارت دعوتي را به شما مي دهد و تاکيد مي کند که همراه با خانواده در مراسم باشکوهي شرکت کنيد. در وهله اول با مشاهده شکل و شمايل کارت دعوت که همانند کارت هاي عروسي است، با خود فکر مي کنيد که به يک مجلس عروسي و يا نامزدي دعوت شده ايد، اما زماني که محتويات درون آن را مطالعه مي کنيد، تازه متوجه ماجرا مي شويد: «کارت دعوتي براي شرکت در مراسم با شکوه جشن تکليف يک دختر به صرف شيريني ، شام و يا نهار»
* جشن «تکليف» با چاشني رقص و آواز!
در ماه هاي گذشته مراسم هايي در بين برخي خانواده ها به ويژه خانواده هاي متوسط به بالاي جامعه مرسوم شده است، اين مراسم ها به بهانه به سن تکليف رسيدن دختر خانواده برگزار مي شود، اما با شکل و شمايل جشن هاي تکليف گذشته متفاوت است و در حقيقت رقص و پايکوبي و آواز مهمترين بخش اين جشن هاي تکليف را تشکيل مي دهد.
در اين مراسم ها به صورت رسمي مانند يک مراسم عروسي کارت هاي دعوت از سوي خانواده دختر بين اقوام و آشنايان توزيع مي شود و از آنها دعوت مي شود تا در جشن باشکوهي به مناسب به سن تکليف رسيدن دخترشان شرکت کنند، جشني که همه چيزش به يک عروسي شباهت دارد، يعني آقايان در يک سالن و خانم ها در سالن ديگر حضور دارند، اما با اين تفاوت که در اين مراسم از آقاي داماد خبري نيست و اين دختر خانم است که با صورتي بزک کرده با لباس ويژه ميهماني هاي شبانه وارد سالن مي شود و خود را در برابر ديدگان ميهمانان نشان مي دهد.
البته اين تمام ماجرا نيست، در اينگونه جشن هاي تکليف که متاسفانه شاهد رشد روز افزون آن در گوشه کنار شهرها هستيم، پس از حضور دختر درسالن بانوان، مراسم رقص و پايکوبي مانند يک مراسم عروسي آغاز مي شود و دختر خانواده هم با همان وضعيت در برابر ديدگان همه ميهمانان با رقص خود در اصطلاح جلوه نمايي مي کند!
البته نا گفته نماند که شيوه اجرا تنها به اين موضوع ختم نمي شود و قبل از مراسم دختر خانواده که به سن تکليف رسيده است به همراه مادرش به آرايشگاه رفته و پس از آرايش در قامت يک عروس کوچک در محفل حاضر مي شود!
* عکس هاي يادگاري با ميهمانان
در اين مراسم ها پس از برگزاري رقص و پايکوبي ، بخش پاياني مراسم گرفتن عکس هاي يادگاري با دختر خانواده و اهداي هدايا است. براي اهداي هدايا به دختر خانم هم مانند مراسم هاي عروسي چشم و هم چشمي وجود دارد و اقوام و فاميل ها براي دادن هديه با کارت ها ي بانکي ، سکه و طلا از هم سبقت مي گيرند.
به باور بسياري از کارشناسان اجتماعي، برگزاري اينگونه از جشن هاي تکليف که به بهانه هاي گوناگون ازهدف اصلي خود منحرف مي شود، نه تنها با اساس به بلوغ رسيدن يک دختر در سن ۹ سالگي هيچ سنخيتي ندارد، بلکه با گذر زمان به يک آسيب اجتماعي و ناهنجاري فراگير تبديل مي‌شود. به گفته محسن اعتمادي استاد دانشگاه و کارشناس مسائل خانواده، اينکه مراسم سنتي مانند جشن تکليف يک دختر به سمتي برود که ابزاري براي ايجاد انحراف در جامعه باشد يک آسيب جدي و خطرناک است. اعتمادي با بيان اين مطلب به «تبيان» مي گويد: در حال حاضر دو چيز آفت اصلي مراسم ها و جشن هاي سنتي در کشور شده است:« تشريفات و غرب‌زدگي»
بنابر اظهارات وي، در اين موضوع خانواده ها و والدين مقصران اصلي هستند، چرا که يک دختر ۹ ساله زماني که به سن بلوغ مي رسد با بسياري از موارد بيگانه است و اين خانواده ها هستند که در شکل گيري شخصيت دختر در همان سنين بلوغ نقش دارند. زماني که يک خانواده براي دخترش جشني به مانند جشن عروسي مي گيرد و در آن به رقص و پايکوبي مي پردازد، تعاريف اين دختر از جشن تکليف با آنچه بايد باشد، از زمين تا آسمان متفاوت مي شود.
هر چند برگزاري جشن و دعوت از دوستان و آشنايان به صورت رسمي هيچ ايرادي ندارد و با اصل صله رحم هم تناسب دارد، اما زماني که جشن تکليف يک دختر آن هم در آستانه ورود به دنياي تازه اي از بلوغ فکري و شخصيتي، با چاشني رقص و آواز زنان و مردان حاضر در تالارها و سالن ها همراه شود، بايد با کمي تامل و تفکر بيشتري موضوع را واکاوي کرد.اين کارشناس خانواده بر اين باور است جشن تکليف معنا و مفهوم خودش را دارد و بر پايه نماز و نياش و با خدا بودن بنا شده است و از ساليان دور در مراکز آموزشي و مدارس جشن هايي با اين مضمون براي دخترها گرفته مي شود. با توجه به اينکه بايد خاطره جشن تکليف يک خاطره شيرين تربيتى و معنوى باشد، مناسب است که والدين به ويژه مادران نسبت به اين موضوع هوشيار باشند.
اعتمادي در پايان تاکيد کرد : بي شک خانواده ها هر طور که براي فرزند دختر خود جشن بگيريند، در ذهن و روح دخترشان ثبت مي شود و در آينده هم نسب به مراسم هاي مذهبي و اسلامي نگرش ديگري دارد، جشن گرفتن هيچ ايرادي ندارد، اما اينکه به بهانه جشن تکليف دخترمان به رقص و پايکوبي و تجملات روي آوريم، ديگر نام تکليف را نمي توان بر آن نهاد. بهترين راهکار مهار و مقابله با اين آسيب تازه وارد و واگذاري برگزاري جشن هاي تکليف به مدارس و موسسات آموزشي است تا به صورت گروهي و با اصول و قواعد مناسب خودش برگزار شود.
 

نظرات بینندگان

ارسال نظر