صفحه نخست >> اجتماعی تعداد نظرات: 0

شعر طنز/ سالها دل طلب مدرک عالي ميکرد

شعر طنز/ سال ها دل طلب مدرک عالي مي کرد

کد خبر: 2883

خط خطي/ سال ها دل طلب مدرک عالي مي کرد
بعد از آن هم طلب کوزه خالي مي کرد
گرچه يک ذره اي از سابقه نوميد نبود
خواهش کار در اين دور و حوالي مي کرد
گه گداري دلش از رسم زمان پُر مي شد
شکوه ها در دل خود با گل قالي مي کرد
او که از راز تخيل خبر کافي داشت
در خيالش همه شب بازي رالي مي کرد
وقتي از دود و دم شهر خودش دق مي کرد
هوس جاده و درياي شمالي مي کرد
مادرش از سر حسرت به پسر زل مي زد
و برايش طلب اهل و عيالي مي کرد
تا که يک شب بخرد شيريني و دست گلي
در دعايش طلب مال و منالي مي کرد
او فقط طالب يک زندگي آسان بود
پيش خود او چه خيالات محالي مي کرد
نسيم نژاد جعفري

نظرات بینندگان

ارسال نظر