صفحه نخست >> اجتماعی تعداد نظرات: 0

هشدار درباره سونامي ۵ ميليوني بيکاران

۷۷۵ هزار نفر از بيکاران فارغ‌التحصيل دانشگاه‌ها هستند و به‌زودي ۴.۵ ميليون نفر هم به آنها افزوده مي‌شود. ۱.۲ميليون نفر نيز تصميم گرفته‌اند براي فرار موقت از بيکاري، در سال آينده به دانشگاه‌ها بازگردند.

کد خبر: 2816

مهر/ ۷۷۵ هزار نفر از بيکاران فارغ‌التحصيل دانشگاه‌ها هستند و به‌زودي ۴.۵ ميليون نفر هم به آنها افزوده مي‌شود. ۱.۲ميليون نفر نيز تصميم گرفته‌اند براي فرار موقت از بيکاري، در سال آينده به دانشگاه‌ها بازگردند.

مقامات وزارت کار اعلام کرده اند به زودي ۵ ميليون و ۳۰۰ هزار کارجوي فارغ التحصيل دانشگاهي راهي بازار کار خواهند شد و مسئولان بايد در اين باره برنامه ريزي هاي جدي اي را داشته باشند.

يکي از مسائلي که درباره باقي ماندن شرايط نامناسب بازار کار براي فارغ التحصيلان دانشگاهي مطرح مي شود، اشباع برخي رشته ها و نبود تقاضا براي جذب آنها و همچنين مهارت نداشتن کارجويان تحصيل کرده دانشگاه ها است.

به بيان ديگر، کارشناسان دولتي مي گويند دانشجويان ايراني در حوزه دانشي و نگرشي شرايط مناسبي دارند ولي در بخش مهارتي و آموزش هاي تخصصي با کمبودهاي شديدي روبرو هستيم.

کورش پرند؛ معاون وزير کار اعلام کرده به دليل نبود کشش لازم در بازار براي جذب افراد فارغ التحصيل دانشگاهي و فراهم نبودن شرايط اشتغال اين افراد، بسياري از جوانان در مقاطع بالاتر اقدام به تحصيل مي کنند و سال آينده بيش از يک ميليون نفر در کارشناسي ارشد و ۲۵۰ هزار نفر نيز در مقطع دکترا شرکت مي کنند.

معاون وزير کار طرح ارتقاي شايستگي نيروي کار با رويکرد دانشجويان و فارغ التحصيلان دانشگاهي را از برنامه هاي وزارت تعاون، کار و رفاه به منظور بهره وري بيشتر در امور عنوان کرد.

۷۷۵ هزار تحصيل کرده در شمار بيکاران مطلق

در حال حاضر، تعداد کل بيکاران مطلق کشور از سوي مرکز آمار ايران ۲ ميليون و ۵۰۰ هزارنفر اعلام شده است. معاون وزير کار مي گويد ۳۱ درصد از اين تعداد يعني ۷۷۵ هزارنفر داراي تحصيلات دانشگاهي هستند.

به نظر مي رسد معضل بيکاري جوانان داراي تحصيلات دانشگاهي؛ يکي از بزرگترين مسائل و چالش هاي پيش روي دولت در بازار کار باشد. حال در صورتي که بازار کار و اشتغال ايران براي ۷۷۵ هزار تحصيل کرده دانشگاهي توان ايجاد پذيرش ندارد، وزارت کار اعلام کرده بزودي ۴ ميليون و ۵۰۰ هزارنفر ديگر نيز به اين جمعيت افزوده مي شوند.

حميد حاج اسماعيلي در گفتگو با مهربا بيان اينکه از ايرادات اساسي که به نيروي کار ايراني گرفته مي شود يکي نداشتن مهارت است گفت: برخي مسئولان همواره اين اتهام را به نيروي کار وارد مي کنند که مهارت ندارد؛ بنابراين بهره وري افراد پايين است و در بازار کار رونق ايجاد نمي شود.

اين کارشناس بازار کار اظهارداشت: ممکن است تا ۳۰ درصد جوانان متناسب با نياز بازار کار کشور تحصيل نکنند ولي حتي اين گروه ها نيز توانايي بالقوه انجام کارهاي مختلف را دارند. بنابراين دولت بايد به وظايف خود در بخش اشتغال زايي عمل کند.

فرار موقت از بيکاري و پناه به دانشگاه

حاج اسماعيلي با اشاره به اينکه نمي توان انتظار داشت افراد به محض خروج از دانشگاه ها بتوانند در بازار کار کشور نقش آفريني داشته باشند گفت: کشور در حال حاضر داراي نيروي متخصص به ميزان کافي است؛ اما مهم اين است که دولت بتواند براي استفاده از اين ظرفيت ها برنامه ريزي داشته باشد.

وي ادامه داد: به نظر مي رسد با وجود کسب موفقيت هايي از سوي دولت در برخي حوزه ها مانند تحريم ها و مهار نرخ تورم، ا سياست روشني در بازار کار اعمال نشده و اين مسئله مي تواند به ريزش نيروي کار کشور دامن بزند.

اين کارشناس بازار کار افزود: متاسفانه بيکاري باعث مي شود تا برخي از افراد براي فرار موقت از بيکاري به دانشگاه ها بروند، اما بايد بدانيم که دوباره با درخواست هاي جديد و توقعات بالاتري در آينده نزديک براي جستجوي کار باز خواهند گشت.

به گفته حاج اسماعيلي، آمارها نشان مي دهد که بيش از ۵۰ درصد جمعيت کشور زير ۳۱ سال سن دارند و اين گروه ها به شدت به دنبال کار خواهند بود. دولت بايد بگويد براي جذب اين افراد در بازار کار، چه اقداماتي انجام داده است؟

نظرات بینندگان

ارسال نظر