صفحه نخست >> اجتماعی تعداد نظرات: 0

زن نمي تواند کارفرما باشد!!

يک زن باغدار قائم شهري گفت: من شنيدم که بيمه باغداري و کشاورزي وجود دارد و خواستم از اين بيمه استفاد کنم. زماني که مدارک صاحب زمين که خواهرم بود را بردم گفتند: کارفرما نمي تواند خانم باشد و من سند ديگري به مسئول بيمه تامين اجتماعي ارائه دادم که متعلق به پدرم بود. چون بخشي از زميني که من روي آن کار مي کنم متعلق به پدرم است آن سند را قبول کردند.

کد خبر: 2517

55 آنلاين/ کار کردن زنان در جامعه با سنگ اندازي هاي زيادي روبرو مي شود. گاهي قوانين نوشته شده و گاه عرف مي توانند مانع از کارکردن زنان شوند. همه افرادي که کار مي کنند حق دارند که بتوانند از خدمات بيمه اي استفاده کنند. اما مشخص نيست چه مرجعي کارهاي زنانه و مردانه را تعريف مي کند و زناني که دراين چهارچوب نمي گنجند را از دست يافتن به برخي خدمات محروم مي کنند. باغداري, طبق تعريف يک کارشناس بيمه شهر قائم شهر, شغلي مردانه محسوب مي شود و نه زن مي تواند باغ داشته باشد نه مي تواند در باغ کار کند! در ادامه گفتگويي با يک زن باغدار انجام داده ايم که در پي مي آيد.
يک زن باغدار قائم شهري گفت: من شنيدم که بيمه باغداري و کشاورزي وجود دارد و خواستم از اين بيمه استفاد کنم. زماني که مدارک صاحب زمين که خواهرم بود را بردم گفتند: کارفرما نمي تواند خانم باشد و من سند ديگري به مسئول بيمه تامين اجتماعي ارائه دادم که متعلق به پدرم بود. چون بخشي از زميني که من روي آن کار مي کنم متعلق به پدرم است آن سند را قبول کردند.
او ادامه داد: اما بعد که گفتند مدارک کارگر را بدهيد. وقتي من مدارک خودم را به عنوان کارگر ارائه دادم گفتند: خانم که نمي تواند کارگر باشد. مگر ديديد خانم کار يدي و باغداري کند؟ گفتم اين همه زن که در شاليزارها کار مي کنند از کره مريخ که نيامده اند. گفتند: نه ما هيچ خانمي را بيمه نمي کنيم؛ چون کار دامداري، باغداري و کشاورزي کاري مردانه محسوب مي شود و زناني که در باغداري کار مي کنند، بيمه نمي شوند.
او افزود: حالا اين شايد يک جور منطقي پشتش باشد اما اين که يک خانم نمي تواند کارفرما شود ديگر نمي دانم چه توجيهي دارد؟ مثلا يک خانمي که ملک دارد و مي خواهد کارگر استخدام کند چرا نبايد بتواند کارگرش را بيمه کند؟

نظرات بینندگان

ارسال نظر