صفحه نخست >> اجتماعی تعداد نظرات: 0

چرا انسان از تصميمات جمعي پيروي مي‌کند؟

محققان به اين نتيجه رسيده‌اند که گرايش طبيعي به دنباله‌روي از جمع باعث مي‌شود افراد بيشتر بر اساس نظر اعضاي خانواده، دوستان و همسايه ها تصميم بگيرند و اين باعث تصميم‌گيري‌هاي غلط مي‌شود.

کد خبر: 199

بهار نيوز/ محققان به اين نتيجه رسيده‌اند که گرايش طبيعي به دنباله‌روي از جمع باعث مي‌شود افراد بيشتر بر اساس نظر اعضاي خانواده، دوستان و همسايه ها تصميم بگيرند و اين باعث تصميم‌گيري‌هاي غلط مي‌شود.
اين پژوهشگران مي‌گويند اينکه افراد با "دنباله‌روي از جمع" اغلب اشتباه مي‌کنند از نظر تکاملي در ذات موجودات است، به عبارت ديگر موجودات طبيعت براي اين رفتار برنامه‌ريزي شده‌اند. اين تحقيق بين المللي که دانشگاه اکستر انگلستان، پرينستون آمريکا، سوربن فرانسه و مرکز تحقيقات علوم کاپپيوتر و اتوماسيون فرانسه در آن شرکت داشتند در شماره آخر نشريه اينترفيس، نشريه انجمن سلطنتي بريتانيا منتشر شده است.
محققان در توضيح اين رفتارها علت را "تضاد تکاملي کلاسيک بين منفعت فردي و اجتماعي" مي‌دانند. دنباله روي از جمع مسئول بسياري از اشتباهات تاريخي و فجايع بشري شناخته شده است و محققان مي‌گويند علت آن است که ميل طبيعي به پيروي و تعلق داشتن به جمع به توانايي افراد در تصميم گيري درست لطمه مي‌زند.
دکتر کالين تورني، محقق ارشد اين پژوهش مي‌گويد: "اجتماع نيرويي قدرتمند در طبيعت و جامعه است. تکرار کردن آنچه ديگران انجام داده‌اند در بسياري موارد مي‌تواند مفيد باشد، مثلا اينکه چه تلفني بخريم اما مسئله وقتي بوجود مي‌آيد که آنچه ديگران انجام مي‌دهند با باورهاي شخص در تعارض باشد. ما در تحقيق خود نشان داديم که تاثيرات تکاملي باعث مي‌شوند افراد بيش از حد از اطلاعاتي که از اجتماع مي‌آيد استفاده کنند و کارهاي ديگران را بيش از آنچه بايد، تکرار کنند. نتيجه اين است که افراد گروه به تغييرات محيط اطرافشان بي تفاوت مي‌مانند و بيشتر اوقات کارهاي ديگران را تقليد مي‌کنند تا اينکه خود تصميم بگيرند."

از اين رو افراد در گروه‌هاي اجتماعي تکامل يافته به تغييرات محيط اطراف ابتدا به کندي واکنش نشان مي‌دهند اما بعد در واکنشي سريع، تغييراتي را که جامعه طلب مي‌کند اعمال مي‌کنند. اين پديده را براي مثال مي‌شود در خريد، مد يا فرار گروهي در هنگام خطر ديد. به عبارت ديگر به جاي تصميم گيري شخصي، بيشتر افراد بيش از حد به اطلاعات اجتماعي وابسته و از نظر تکاملي مستعد هستند که تحت تاثير همسايگانشان قرار بگيرند.
در واقع "ذهنيت گله‌وار" مبناي تصميم گيري قرار مي‌گيرد. محققان مي‌گويند اساس رفتارهاي افراد در جمع "رکود جمعي"، به معني تطبيق با جمع، است نه اين مفهوم که "حيوانات در طبيعت براي پاسخ بهينه به اطلاعات محيطي تنظيم شده‌اند." به گفته دکتر تورني: "نتايج اين تحقيق نشان مي دهند که ما نبايد انتظار داشته باشيم گروه‌هاي اجتماعي در طبيعت پاسخي موثري به تغيير محيط اطراف خود نشان بدهند." "کساني بيش از حد براي تقليد از ديگران وقت مي‌گذارند، به احتمال زياد قاعده هستند" نه استثنا.
 

نظرات بینندگان

ارسال نظر