صفحه نخست >> اجتماعی تعداد نظرات: 0

کاهش نرخ دخترزايي ايراني ها

علاوه بر کاهش نرخ باروري، کاهش نرخ دخترزايي هم به يکي از موضوعات مورد بحث جامعه تبديل شده است. به گزارش ايرنا روز گذشته «محمد اسحاقي» در همايش رويکردهاي جديد جمعيتي گفت: «اکنون هم نرخ رشد جمعيت کشور پايين است، هم نرخ باروري و هم دخترزايي کاهش يافته که اين موضوع از چالش هاي مهم جمعيتي به شمار مي رود. هر چند نرخ باروري کل در اکثر کشورهاي دنيا پايين آمده اما اين کاهش در ايران سريع تر است، به طوري که ايران دومين کشور اسلامي است که پايين ترين نرخ باروري را بعد از کشور آلباني بين سال هاي 2005 تا 2011 دارا است.

کد خبر: 1648

به گفته معاون دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي نرخ تجديد نسل يا دخترزايي در کشور از سه درصد به 78 صدم درصد در سال رسيده است.
علاوه بر کاهش نرخ باروري، کاهش نرخ دخترزايي هم به يکي از موضوعات مورد بحث جامعه تبديل شده است. به گزارش ايرنا روز گذشته «محمد اسحاقي» در همايش رويکردهاي جديد جمعيتي گفت: «اکنون هم نرخ رشد جمعيت کشور پايين است، هم نرخ باروري و هم دخترزايي کاهش يافته که اين موضوع از چالش هاي مهم جمعيتي به شمار مي رود. هر چند نرخ باروري کل در اکثر کشورهاي دنيا پايين آمده اما اين کاهش در ايران سريع تر است، به طوري که ايران دومين کشور اسلامي است که پايين ترين نرخ باروري را بعد از کشور آلباني بين سال هاي 2005 تا 2011 دارا است.
اسحاقي گفت: «براساس پيش بيني سال 2012 سالزمان ملل که البته يک نوع باز نگري بر پيش بيني هاي اين سازمان در سال 2010 است، ايران در سال 1480 در صورت رشد باروري پايين، 55 ميليون و در صورت رشد باروري بالا حداکثر 150 ميليون جمعيت خواهد داشت.»
به گفته معاون دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي نرخ تجديد نسل يا دخترزايي در کشور به شدت کاهش يافته و از سه درصد به 78 صدم درصد در سال رسيده است.
کاهش فرزندآوري در بين نخبه ها
اسحاقي درخصوص يکي ديگر از چالش هاي جمعيتي کشور گفت اکنون فرزندآوري بين افراد نخبه و تحصيلکرده کشور کم است. او تاکيد کرد: «بايد سياست ها به سمتي پيش رود که هم تعداد ازدواج ها بالا برود و هم اينکه فرزندآوري بين اقشار نخبه و تحصيلکرده کشور افزايش يابد. اينکه چرا ارزش فرزندآوري و تشکيل خانواده در کشور کم شده است، بايد حتما ريشه يابي شود.»
اين مقام مسئول در شوراي عالي انقلاب فرهنگي، به طلاق ها و اينکه 50 درصد آنها در پنج سال نخست زندگي رخ مي دهد نيز اشاره کرد و گفت: «طلاق ها بيشتر براي بانواني رخ مي دهد که اتفاقا در سن مناسب باروري هستند.»
کاهش نرخ باروري به سال 90 نرسيد
او با بيان اينکه قرار بود کاهش نرخ باروري در سال 90 به چهار برسد، افزود: «اين در حالي است که اين کاهش زودتر اتفاق افتاد و در سال 71 به اين کاهش رسيديم. اگر در سال 90 نرخ باروري به چهار مي رسيد، بايد براي اين نرخ، برنامه ريزي مي شد چنانکه اکنون که نرخ باروري پايين تر از اين حد يعني به 1.8 رسيده نيز امکانات فراهم نشده است.»
براي حضور زنان در جامعه بايد برنامه داشت
او حضور و اشتغال زنان در جامعه را از عوامل کاهش فرزندآوري در کشور عنوان کرد و گفت: «هر چند حضور و اشتغال زنان در جامعه مهم است اما بايد براي آن برنامه داشت تا اين حضور دچار آسيب نشود.»
تاثير رواج انديشه هاي سکولار بر کاهش فرزندآوري
معاون برنامه ريزي و هماهنگي دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي به رواج انديشه هاي سکولار و ترويج سبک زندگي تجملي و لذت گرايانه نيز اشاره کرد و اين موضوعات را از علل تاثيرگذاري بر فرزندآوري عنوان کرد. اسحاقي گفت: «به عنوان مثال ترويج غذاها و نوشيدني هاي غربي و بعضا حرام نيز بر فرزندآوري تاثير منفي مي گذارد. اکنون برخي رستوران ها براي اينکه غذاي حرام را به مشتريان سرويس دهند، نوبت هاي چند ماهه مي دهند. البته مجموعه اين عوامل که باعث تغييرات فرهنگي و اجتماعي شده است به ايران اختصاص ندارد.»
لزوم افزايش مطالعات در حوزه سالمندي
او با بيان اينکه کشور به سمت سالمندي مي رود، درخصوص کم کاري ها در رابطه با موضوع سالمندي و مطالعه درباره آن ابراز گله مندي کرد. درخصوص مطالعات جوانان کم کاري شده اما درخصوص سالمندي بايد گفت که اين موضوع، در حد صفر است. او با تاکيد بر اينکه بايد سياست هاي جامع سالمندي داشته باشيم گفت: «اکنون چند مرکز مطالعات سالمندي تاسيس و يک رشته سالمندي نيز اخيرا در دانشگاه علوم بهزيستي راه اندازي شده است.»
لزوم توجه به قوانين تشويقي
معاون برنامه ريزي و هماهنگي دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي درخصوص مصوبه هاي مشوق افزايش جمعيت هم گفت: «اين مصوبه ها را بايد پيگيري کنيم که چرا تاکنون اجرا نشده است. به عنوان مثال افزايش سنوات تحصيلي دانشجويان مادر به ازاي هر فرزند تا چهار نيم سال و کاهش سقف واحدهاي درسي در هر نيم سال تا سقف هشت واحد يکي از همين مصوبه ها است و بايد از وزارت بهداشت و علوم پيگيري کنيم که آيين نامه اين مصوبه ابلاغي چه شده است؟ همچنين مصوبه ديگري درخصوص مشوق هاي افزايش فرزندآوري براي زنان کارمند وجود دارد که افزايش حق عائله مندي براي زنان از جمله آنها است اما متاسفانه به رغم اينکه چند سال است اين مصوبه در دستور کار قرار گرفته، هنوز امتيازات لازم براي اجراي آن تامين نشده است.»

نظرات بینندگان

ارسال نظر