صفحه نخست >> اجتماعی تعداد نظرات: 0

تغيير سرپرست دانشگاه جامع علمي کاربردي

نسيم/ سرپرست دانشگاه جامع علمي کاربردي تغيير کرد. با حکم وزير علوم، "محمد اخباري" جاي "شفيعي" را در سرپرستي دانشگاه جامع علمي کاربردي گرفت. شفيعي همچنان رئيس دانشگاه فني و حرفه‌اي است. در دوره وزارت فرجي دانا قرار بود دانشگاه علمي کاربردي و فني و حرفه‌اي ادغام شوند.

کد خبر: 1339

نسيم/ سرپرست دانشگاه جامع علمي کاربردي تغيير کرد.
با حکم وزير علوم، "محمد اخباري" جاي "شفيعي" را در سرپرستي دانشگاه جامع علمي کاربردي گرفت.
شفيعي همچنان رئيس دانشگاه فني و حرفه‌اي است. در دوره وزارت فرجي دانا قرار بود دانشگاه علمي کاربردي و فني و حرفه‌اي ادغام شوند.

نظرات بینندگان

ارسال نظر