صفحه نخست >> آشپزی تعداد نظرات: 0

تغذيه/ براي سرخ کردن از روغن زيتون استفاده کنيد

براساس تحقيقات جديد، روغن زيتون در مقايسه با ديگر روغن هاي گياهي در دماي بالا پايدارتر است، به همين دليل اين روغن براي سلامتي بهتر است. روغن هاي مختلف، خواص فيزيکي ، شيميايي و غذايي مختلفي دارند که با حرارت ديدن تغيير پيدا مي کند. حرارت، باعث توليد ترکيبات جديد مي گردد که ممکن است سمي باشند يا ارزش غذايي روغن را تغيير دهند.

کد خبر: 965

سلامانه/ براساس تحقيقات جديد، روغن زيتون در مقايسه با ديگر روغن هاي گياهي در دماي بالا پايدارتر است، به همين دليل اين روغن براي سلامتي بهتر است.
روغن هاي مختلف، خواص فيزيکي ، شيميايي و غذايي مختلفي دارند که با حرارت ديدن تغيير پيدا مي کند. حرارت، باعث توليد ترکيبات جديد مي گردد که ممکن است سمي باشند يا ارزش غذايي روغن را تغيير دهند.
اين گروه تحقيقاتي، سيب زميني را از سه راه مختلف در 4 نوع روغن مختلف –زيتون، ذرت، سويا و آفتابگردان- سرخ کردند.
نتايج نشان داد که روغن زيتون از نظر شيميايي در دماهاي بالا پايدار از ديگر روغن هاست. روغن زيتون مقاومت زيادي نسبت به اکسيداسيون و تغيير در اسيد چرب هاي ترانس و درصد کل ترکيبات قطبي از خود نشان داد. از طرفي ناپايداري بسيار زيادي در روغن آفتابگردن هنگام سرخ کردن با روغن کم در دماي 356 درجه فارنهايت مشاهده شد.
اين گروه با بررسي نتايج بدست آمده، نتيجه گرفتند که روغن زيتون جايگزين مناسب تري براي سرخ کردن مواد غذايي است زيرا کيفيت و ارزش غذايي خود را در دماهاي بالا حفظ مي کند.

نظرات بینندگان

ارسال نظر