صفحه نخست >> آشپزی تعداد نظرات: 0

تغذيه/ مواد غذايي چقدر آنتي اکسيدان دارند

اين تيم تکنيکي به نام (global antioxidant response (GAR را با استفاده از شبيه سازي هضم دستگاه گوارش که در بدن رخ مي‌دهد، بدون در نظر گرفتن ظرفيت آنتي اکسيداني بخش جامد با شرايط آزمايشگاهي انجام دادند.

کد خبر: 593

فارس/ روش جديد اندازه‌گيري که توسط محققان دانشگاه گرانادا در اسپانيا بر روي آنتي‌اکسيدان انجام شد، نشان داد آنتي‌اکسيدان ميوه، آب ميوه و بسياري از مواد غذايي، ۱۰ برابر بيشتر از آن است که تصور مي‌شد.
اگر چه در مطالعاتي که تا کنون انجام شده است، تمام خواص ميوه‌ها را متوجه نشدند اما اغلب گفته شده است «ميوه‌ها براي سلامت بدن مفيد هستند»؛ به گفته محققان در برخي از موارد مي‌توان گفت آب ميوه‌ها مانند نوشيدني‌هاي شيرين عمل مي‌کنند و در صورت امکان، بهتر است ميوه را به جاي آب ميوه خورد.
آب ميوه حاوي آنتي اکسيدان است و داراي ويتامين‌هايي مانند ويتامين C، کاروتنوئيدها و پلي فنول است.
«خوزه آنجل روفيان هنارِس» نويسنده اين بررسي گفت: براي بررسي ترکيبات آنتي اکسيداني، از روش‌هاي شبيه سازي هضم غذا در دستگاه گوارش استفاده شد و ظرفيت آنتي اکسيداني مواد مايع که در روده کوچک جذب مي‌شود، مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت؛ البته مشکل اين است که در اين مطالعه فعاليت آنتي اکسيداني بخش جامد (فيبر) اندازه گيري نشد زيرا تا کنون اعتقاد بر اين بوده است که مفيد نيستند.
اين تيم تکنيکي به نام (global antioxidant response (GAR را با استفاده از شبيه سازي هضم دستگاه گوارش که در بدن رخ مي‌دهد، بدون در نظر گرفتن ظرفيت آنتي اکسيداني بخش جامد با شرايط آزمايشگاهي انجام دادند.
اين روش شامل ارزيابي پارامترهاي مختلف فيزيکي و شيميايي مانند رنگ، فلورسانس، و ارتباط بين غلظت آزمون و استفاده از نشانگرهايي مانند فورفورال بود.
محققان با استفاده از اين تکنيک نشان دادند آب پرتقال طبيعي، آب نارنگي، ليمو و گريپ فروت به طرز چشمگيري ارزش زيادي از نظر غذايي دارند؛ به عنوان مثال در مورد آب پرتقال ارزش آن 2.3 mmol Trolox/L (اندازه گيري ظرفيت آنتي اکسيداني) با روش سنتي، 23 mmol Trolox/L در ليتر است يعني 10 برابر است بيش از آنچه تصور مي‌شده است.
در اين مطالعه نه تنها در مورد آب ميوه بلکه مواد غذايي ديگر نيز مورد آزمايش و تجزيه و تحليل قرار گرفت و مشخص شد فعاليت آنتي اکسيداني آنها به طور متوسط ده برابر بيشتر از آنچه که همه تا به حال فکر مي‌کردند، است.

نظرات بینندگان

ارسال نظر