صفحه نخست >> آشپزی تعداد نظرات: 0

«تناسب اندام» براي سوزاندن يک سيخ «جوجه کباب» چقدر بايد ورزش کنيد؟

انرژي حاصل از يک سيخ جوجه کباب بدون برنج معادل 200 کيلوکالري مي باشد که براي استفاده و سوزاندن معادل اين «کالري» 50 دقيقه پياده روي با سرعت متوسط يا 30 دقيقه شناي سبک تا متوسط مي باشد.

کد خبر: 3371

باشگاه خبرنگاران/ دکتر نياز محمدزاده هنرور متخصص تغذيه و استاديار دانشکده علوم تغذيه و رژيم شناسي دانشگاه علوم پزشکي تهران گفت: توجه به کالري موجود در اين غذاها بسيار مهم رعايت اعتدال در مصرف آنها براي حفظ سلامتي توصيه مي گردد. براي روشن شدن مطلب مي توان به اين نکته اشاره کرد که انرژي حاصل از يک سيخ جوجه کباب بدون برنج معادل 200 کيلوکالري مي باشد که براي استفاده و سوزاندن معادل اين کالري 50 دقيقه پياده روي با سرعت متوسط يا 30 دقيقه شناي سبک تا متوسط مي باشد.

انرژي حاصل از يک سيخ جوجه کباب بدون برنج معادل 200 کيلوکالري مي باشد که براي استفاده و سوزاندن معادل اين کالري 50 دقيقه پياده روي با سرعت متوسط يا 30 دقيقه شناي سبک تا متوسط مي باشد.

وي افزود: مي توان نتيجه گرفت مصرف بي رويه اين گونه مواد غذايي بويژه زماني که به همراه برنج مصرف شوند مي توانند به سرعت منجر به چاقي گردند همچنين از جمله راهکارهاي مهم براي کاهش چاقي ناشي از دريافت غذاهاي پرکالري علاوه بر محدود نمودن دريافت اين غذاها، به افزايش فعاليت بدني مي توان اشاره نمود که مي تواند بسيار موثر واقع شود.

نظرات بینندگان

ارسال نظر