صفحه نخست >> آشپزی تعداد نظرات: 0

مصرف نوشيدني هاي سرد و احتمال ابتلا به ديابت و چاقي مفرط

مصرف نوشيدني سرد با کاهش دادن حساسيت پرزهاي چشايي، قدرت اين حس را به ويژه در تشخيص طعم شيريني کاهش مي دهد. مصرف منظم آب يا نوشيدني هاي سرد، حساسيت به طعم شيريني را کاهش مي دهد، در نتيجه فرد تمايل بيشتري به مصرف غذاهاي شيرين پيدا مي کند که اين امر به بروز بيماري ديابت و چاقي مفرط منجر مي شود.

کد خبر: 304

تايج بررسي هاي جديد نشان مي دهد با مصرف نوشيدني سرد، قدرت تشخيص طعم شيريني کاهش مي يابد، در نتيجه فرد متوجه افزايش مصرف غذاهاي شيرين نمي شود.
طي انجام يک آزمايش، به داوطلبان آب با دماهاي مختلف داده و از آن ها خواسته شد تا آن را در دهان بچرخانند، سپس خوردني شيرين يا شور ميل کنند. داوطلباني که دهان خود را با آب يخ شسته بودند طعم شکلات را کمتر حس مي کردند اما دماي آب روي تشخيص طعم پنير تاثيري نداشت.

محققان معتقدند، مصرف نوشيدني سرد با کاهش دادن حساسيت پرزهاي چشايي، قدرت اين حس را به ويژه در تشخيص طعم شيريني کاهش مي دهد. مصرف منظم آب يا نوشيدني هاي سرد، حساسيت به طعم شيريني را کاهش مي دهد، در نتيجه فرد تمايل بيشتري به مصرف غذاهاي شيرين پيدا مي کند که اين امر به بروز بيماري ديابت و چاقي مفرط منجر مي شود.

نظرات بینندگان

ارسال نظر