صفحه نخست >> آشپزی تعداد نظرات: 0

فوت آشپزي/ روش صحيح انجماد نخود فرنگي و باقالي سبز

اگر چه يخ زدن يا انجماد ، بهترين شيوه نگهداري سبزي ها از جمله سبزي هاي فصلي نظير باقالي سبز و نخود فرنگي مي باشد، ولي اين روش نيز داراي معايبي است؛ از جمله تغيير رنگ سبز سبزي ها به رنگ قهوه اي و يا تغييرات مزه که شايد ناشي از حل شدن مواد قابل حل در آب در مرحله جوش دادن باشد و يا از بين رفتن ساختمان منظم بافت هاي زنده گياهي و غيره . با اين حال براي انجماد نخود فرنگي و باقالي سبز بايد موارد زير را رعايت کرد.

کد خبر: 2832

آکا ايران/ انجماد
اگر چه يخ زدن يا انجماد ، بهترين شيوه نگهداري سبزي ها از جمله سبزي هاي فصلي نظير باقالي سبز و نخود فرنگي مي باشد، ولي اين روش نيز داراي معايبي است؛ از جمله تغيير رنگ سبز سبزي ها به رنگ قهوه اي و يا تغييرات مزه که شايد ناشي از حل شدن مواد قابل حل در آب در مرحله جوش دادن باشد و يا از بين رفتن ساختمان منظم بافت هاي زنده گياهي و غيره . با اين حال براي انجماد نخود فرنگي و باقالي سبز بايد موارد زير را رعايت کرد.

الف: کيفيت مواد اوليه
کيفيت مواد اوليه از اصول مهم در نگهداري مواد غذايي مي باشد، زيرا کيفيت ماده غذايي در طي نگهداري نه تنها بهبود نيافته بلکه به مرور زمان کاهش مي يابد. به همين دليل شيوه تازه خوري ، مناسب ترين روش استفاده از ماده غذايي با حفظ ارزش تغذيه اي بالا مي باشد به جز در موارد استثناء.
1- نخود فرنگي
براي منجمد کردن نخود فرنگي بايد از نخود فرنگي جوان استفاده کرد که در اين حالت غلاف نخود فرنگي مرغوب ، سبز تيره و دانه آن کاملاً گرد و رنگ سبز چمني مي باشد.
2- باقالي سبز
باقالي سبز يک سبزي استثنايي براي انجماد است به ويژه اگر رنگ دانه آن سبز باشد. باقالي مرغوب، سبز رنگ و محل دانه در داخل غلاف فاقد فضاي خالي مي باشد. پوست دانه بايد سبز باشد نه سفيد. اگر دانه باقالي سفت و رنگ آن زرد باشد، کيفيت باقلا پايين است.
ب: جوش دادن

براي حفظ رنگ سبز در سبزي ها و جلوگيري از تغيير رنگ سبز به قهوه اي ، بايد سبزي ها را به مدت چند دقيقه در آب جوش و يا بخار آن قرار داد که در اين قسمت قرار دادن در آب جوش مد نظر مي باشد.
1- نخود فرنگي
پس از انتخاب نخود فرنگي با کيفيت بيان شده پوست آن را جدا کرده و دانه دانه مي کنند. سپس در يک قابلمه مقداري آب را جوش آورده و به مدت 1 دقيقه نخود فرنگي دانه دانه شده را در آن قرار مي دهند، مقدار آب بايد با مقدار نخود فرنگي متناسب باشد تا جوش خوردن آب متوقف نشود.
2-باقالي سبز
باقالي سبز را با کيفيت بيان شده خريداري کنيد. سپس پوست آن را جدا کرده و کاملاً شستشو دهيد. آن گاه در يک قابلمه مقداري آب را جوش آورده و باقالي را وارد آن کرده سپس به مدت 3 دقيقه بجوشانيد. مقدار آب بايد با مقدار باقالي سبز متناسب باشد تا پس از ورود باقالي سبز به آب در حال جوش، جوشيدن آن متوقف نشود.
ج: سرد کردن
1- نخود فرنگي
پس از اتمام 1 دقيقه جوش دادن، نخود فرنگي را درون آبکش ريخته ، سپس سريعاً با استفاده از آب سرد و يا جريان هواي سرد، آن را خنک و سپس خشک کنيد.
2- باقالي سبز
پس از اتمام 3 دقيقه جوش دادن باقالي سبز، آن را در آبکش ريخته و مانند نخود فرنگي، سرد و سپس خشک کنيد.
د: بسته بندي
بعد از مرحله سرد کردن، نخود فرنگي و باقالي سبز را متناسب با مقدار هر وعده مصرفي ، در کيسه هاي فريزر بسته بندي کنيد.
هـ : مدت نگه داري در فريزرهاي خانگي
مدت زمان نگهداري مواد تهيه شده به روش فوق 12- 8 ماه در فريزر در دماي 18- درجه سانتي گراد مي باشد.
تذکر:
با توجه به تغييرات انجام شده در طي نگهداري ( فريز کردن )، براي آن که باقالي سبز و نخود فرنگي، تازگي و کيفيت خوب خود را حفظ کنند، دماي 10- درجه سانتي گراد ( اگر چه دماي فريزرهاي خانگي پايين تر از 10- درجه سانتي گراد ) مناسب مي باشد. ولي به علت باز و بسته شدن فريزرها در منازل و سرد و گرم شدن هواي داخل آنها مدت نگهداري در اين دما ، 3 ماه اعلام شده است

نظرات بینندگان

ارسال نظر