صفحه نخست >> آشپزی تعداد نظرات: 0

تغذيه/ کمبود ويتامين D حافظه‌تان را تحت تاثير قرار مي‌دهد

بسياري از مطالعات نشان مي‌دهند عدم ويتامين دي مي‌تواند عواقب شديد بر سلامت ما داشته باشد و مطالعه‌اي جديد بر روي مغز و اعصاب نتايج خوبي به ارمغان داشت که نشان داد کمبود ويتامين دي بايد حتماً جبران شود زيرا مي‌تواند عاملي براي زوال شناختي در کوتاه مدت باشد.

کد خبر: 2249

تيتر نو/ بسياري از مطالعات نشان مي‌دهند عدم ويتامين دي مي‌تواند عواقب شديد بر سلامت ما داشته باشد و مطالعه‌اي جديد بر روي مغز و اعصاب نتايج خوبي به ارمغان داشت که نشان داد کمبود ويتامين دي بايد حتماً جبران شود زيرا مي‌تواند عاملي براي زوال شناختي در کوتاه مدت باشد.
محققان ايتاليايي گزارشي مربوط به افراد مسن و سطح ويتامين دي بدن آنها تهيه کردند که اين افراد با خطر زوال شناختي روبه رو شده بودند. ويتامين دي از طريق تابش نور خورشيد به پوست، توليد مي‌شود اما ذخاير ويتامين دي که در طول تابستان بدست آمده‌اند به سرعت تمام مي‌شوند و جامعه‌اي گسترده در زمستان با کمبود ويتامين دي مواجه مي‌شوند.
بسياري از مطالعات نشان دادند کمبود يا عدم ويتامين دي با تصلب شريان و سرطان پروستات همراه است و طول عمر را کاهش مي‌دهد.

در اين مطالعه محققان تجزيه و تحليل داده‌هاي 1927 نفر که به طور متوسط 74 سال داشتند را به عنوان بخشي از يک مطالعه ايتاليايي قرار دادند.
در شروع مطالعه سطح خوني آنان 25 - هيدروکسي – ويتامين - دي بود؛ که به طور متوسط 84.1 nmol/L است؛ (اين تست براي تعيين کمبود ويتامين دي و براي تعيين مناسب بودن سطح مکمل ويتامين دي در فرد است؛ در واقع روشي براي ارزيابي وضعيت ويتامين دي است) و 25 - هيدروکسي – ويتامين - دي شکل اصلي هورمون موجود در خون و پيش ساز غير فعال هورمون فعال است.
28 درصد شرکت کنندگان با (غلظت کمتر از 50 nmol/L) و 6.5 درصد داراي معلوليت بودند و برخي از آنها با (غلظت کمتر از 25 nmol/L ) ناتواني شديد داشتند. تست MMSE يعني عملکرد شناختي اين افراد و حافظه آنان مورد آزمايش باليني کوتاه مدت قرار گرفت.
نتايج نشان داد در ميان شرکت کنندگاني که در ابتدا زوال شناختي نداشتند و داراي معلوليت (50 nmol/L ) يا نارسايي (50 تا 75 nmol/L) بودند، 25 - هيدروکسي – ويتامين - دي آنان در طول آزمون MMSE در طول 4 سال از زمان پيشگيري که شرکت کنندگان با سطح خوني کافي 25 – هيدروکسي – ويتامين – دي کاهش يافته بود.

در ميان شرکت کنندگان که داراي 25 – هيدروکسي – ويتامين – دي ناکافي بودند با مقايسه با شرکت کنندگاني با سطح کافي (75nmol/L)، خطر ابتلا به زوال شناختي در آنها 29 درصد افزايش پيدا کرده بود.
براي کساني که داراي معلوليت کمتر از (50 nmol/L) بودند خطر زوال 36 درصد افزايش يافته بود.
در مقابل کساني که در شروع مطالعه با زوال شناختي مواجه بودند و کمبود ويتامين دي داشتند به طور قابل توجهي با از دست دادن توانايي‌هاي شناختي همراه بودند و اين نشان مي‌دهد به احتمال زياد حضور عامل ديگري که ممکن است زوال شناختي را سرعت ببخشد کمبود ويتامين دي است.
نويسندگان اين مطالعه گفتند: متخصصين مغز و اعصاب بايد بدانند مکمل ويتامين دي براي افراد مسن مي‌تواند يک استراتژي سودآور براي جلوگيري از بيماري‌هاي عصبي باشد.
اين نتايج مشابه مطالعه قبلي است که نشان مي‌دهد کاهش سطح ويتامين دي با عملکرد شناختي و افزايش خطر ابتلا به زوال عقل مرتبط است.

نظرات بینندگان

ارسال نظر