صفحه نخست >> آشپزی تعداد نظرات: 0

تفاوت بين استيک و گوشت گاو چيست؟

گوشت گاو در سراسر جهان طرفداران بسياري دارد، و استيک که برش خاصي از گوشت نسبت به گوشت گاو علاقه مندان بيشتري دارد. در اين مقاله تفاوتها قصد دارد براي شما اين تفاوت رو توضيح دهد . پس با ما همراه باشيد

کد خبر: 2236

تفوتها/ گوشت گاو در سراسر جهان طرفداران بسياري دارد، و استيک که برش خاصي از گوشت نسبت به گوشت گاو علاقه مندان بيشتري دارد. در اين مقاله تفاوتها قصد دارد براي شما اين تفاوت رو توضيح دهد . پس با ما همراه باشيد


گوشت گاو beef
گوشت به دست آمده از گاوميش، گاو در تمام نقاط جهان beef ناميده مي شود. در بسياري از بخش هاي جهان اسلام مثل کشور اسلامي ما ، گوشت گاو منبع اصلي تامين گوشت است.
با اين حال، در تمام غرب و حتي کشورهاي آسيايي مانند ژاپن و چين، گوشت گاو است که در مقياس وسيعي مصرف مي شود. در نظر برخي از اديان گاو حيوان مقدسي است و کشتار گاو در کشور (هند) ممنوع است. در واقع، گوشت گاو سومين گوشت مصرفي در جهان است.
استيک
استيک برشي از گوشت بدست آمده از منابع مختلف مانند گوشت گاو، ماهي تن، ماهي قزل آلا و غيره است.
با اين حال عمدتا منظور از استيک ، برشي از گوشت گاو است. بنابراين همان گوشت گاو است، در حالي که استيک برشي خاص از گوشت است. همه برش هاي گوشت را نمي توان استيک ناميد اما همه استيک ها beef يا گوشت بدست آمده از گاوميش هستند.
تفاوت بين استيک و گوشت گاو چيست؟
 به برش خاصي از گوشت گاو نام استيک مي گذارند نه همه برش هاي آن.
به طور کلي به گوشتي که از گاو به دست مي آيد مي گويند اما استيک فقط براي اشاره به برش خاصي از گوشت گاو بکار برده مي شود.
بنابراين، ما استيک راسته داريم، که يک برش از بين لگن و ران حيوان است، در حالي که فيله اسکاچ نوعي از استيک است که فقط از گوشت دنده حيوان به دست مي آيد.

نظرات بینندگان

ارسال نظر